Q&A-Flash – 10/12/2020: Vrijstelling BTW-decembervoorschot 2020

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen van de regering zijn BTW-plichtigen die een periodieke BTW-aangifte moeten indienen, in 2020 NIET verplicht een decembervoorschot te betalen.
Het decembervoorschot moet in principe uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar betaald worden.
De vrijstelling is van toepassing op elke periodieke aangever ongeacht het regime (maand- of kwartaalaangever).
Bent u BTW-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in?  Dan moet u DIT JAAR DUS GEEN DECEMBERVOORSCHOT betalen op de BTW met betrekking tot uw verrichtingen van:

– het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of
– de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).

De verschuldigde BTW over de laatste aangifteperiode zal uiterlijk tegen 20 januari 2021 moeten betaald worden.