Q&A-Flash – 25/03/2020: CORONA

Ingevolge de coronacrisis hebben de regeringen diverse steunmaatregelen opgezet, zo ook inzake de BTW-formaliteiten.

Automatisch uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften, IC-listings en BTW-klantenlistings
Maandaangevers krijgen tijd voor het indienen van de BTW-maandaangifte en de IC-listing van februari 2020 tot 6 april 2020, en voor de aangifte en IC-listing van maart 2020 tot 7 mei 2020.
Kwartaalaangevers krijgen tijd tot 7 mei 2020 om de BTW-aangifte en IC-listing met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 in te dienen.
Voor de jaarlijkse BTW-klantenlisting wordt de termijn voor alle aangevers verlengd tot 30 april 2020. Als de belastingsplichtige zijn activiteit heeft stopgezet is dat ten laatste op het einde van de 4e maand na het stopzetten van zijn aan de BTW onderworpen activiteit.

Automatisch betalingsuitstel van de BTW
Daarnaast wordt ook een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden toegekend voor de BTW (zonder boetes of intresten). De maandaangifte over februari 2020 moet pas betaald worden vóór 20 mei 2020. De maandaangifte over maart, april 2020 en de kwartaalaangifte over het 1e kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 20 juni 2020.