Q&A-Flash – September 2017

14 oktober 2018 staat ongetwijfeld met stip aangeduid in vele agenda’s. Ook al lijkt de datum van de gemeentelijke verkiezingen nog veraf, de voorbereiding is nu al aan de gang. Een belangrijke bijdrage kan vandaag al geleverd worden met een ‘omgevingsanalyse’. Deze zal samen met de ‘visie van de burger’ en bovenlokale thema’s (de ‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s) mogelijk invloed hebben op de nieuwe strategische beleidsplanning op lokaal niveau.

In deze Q&A-flash lichten we toe hoe een omgevingsanalyse kan worden aangepakt en wat een mogelijk referentiekader is voor de beleidsplanning.
pdf Q&A-Flash Omgevingsanalyse