Q&A-Flash – 15/10/2021: Compensatiefonds

Eerder dit jaar werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af.

Voor 2022 zou een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten worden toegekend.

Eerstdaags zullen de exacte cijfers worden bekendgemaakt, zodat u deze ontvangst nog kan opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Het betreft een ‘algemene werkingssubsidie’ die in rubriek 7401/4 onder BV 0010 moet worden opgenomen.