Q&A-Flash – februari 2016

Deze Q&A-flash belicht enkele aspecten van de afsluiting. Het betreft enkele bijzondere topics over boekjaar 2015 en tevens enkele tips ingevolge de opmerkingen van de toezichthoudende overheid bij de controle van eerdere BBC-jaarrekeningen.
De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het controledossier kan u helpen met de opbouw van een dossier ter verantwoording van de controle- en afsluitverrichtingen.
pdf Q&A-Flash Controle en afsluiting boekjaar  pdf Controlekaart  pdf Controledossier

Deze Q&A-flash belicht enkele aspecten van de afsluiting van boekjaar 2015 in de politiezones (PZ).
pdf Q&A-Flash Controle en afsluiting boekjaar PZ