Q&A-Flash – 17/04/2020: Corona-update

Hieronder vindt u de laatste updates inzake de coronamaatregelen.

Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften en voor de betaling voor de maand april.
Net zoals voor de maand maart 2020, heeft de federale regering een bijkomend automatisch uitstel verleend voor de indiening van de BTW-aangiften en de betaling van BTW voor de maand april.
De periodieke BTW-aangifte en intracommunautaire opgave over de maand april 2020 moeten pas tegen 5 juni 2020 ingediend worden. De betalingstermijn voor de periodieke BTW-aangifte over de maand april 2020 is verlengd tot 20 juli 2020.

Betreffende de teruggave van het BTW-krediet:
Indien u recht heeft op een teruggave voor een tegoed uit de aangifte van de maand maart 2020 en u wenst dat deze uitgevoerd wordt binnen de normale termijn, moet u uw aangifte uiterlijk op 3 mei 2020 indienen.
In geval van een kwartaalaangifte, dient u uw aangifte voor het eerste kwartaal 2020 uiterlijk op 7 mei 2020 in te dienen, zodat de teruggave binnen de normale termijn uitgevoerd kan worden.

Uitstel voor de betaling van bedrijfsvoorheffing
De termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maand april is verlengd tot 15 juli 2020.