Q&A-Flash – 07/12/2021: BTW-Decembervoorschot

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen moest er in 2020 GEEN DECEMBERVOORSCHOT worden betaald.
De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen (Circulaire 2021/C/39).
De periodieke BTW-voorschotten (per maand of kwartaal) waren ook al eerder afgeschaft.
De afschaffing van het decembervoorschot betekent dat u het volledige bedrag van de verschuldigde BTW dan uiterlijk tegen 20 januari 2022 (met het indienen van de laatste aangifte over 2021) zal moeten betalen.