Nieuws

Q&A-Flash – Maart 2016

De lokale besturen en autonome gemeentebedrijven moeten rond deze periode voldoen aan enkele belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten. Bijgaande Q&A-Flash als geheugensteuntje …  Q&A-Flash Fiscale formaliteiten  
Lees meer

Q&A-Flash – februari 2016

Deze Q&A-flash belicht enkele aspecten van de afsluiting. Het betreft enkele bijzondere topics over boekjaar 2015 en tevens enkele tips ingevolge de opmerkingen van de toezichthoudende overheid bij de controle van eerdere BBC-jaarrekeningen. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het controledossier kan u helpen…
Lees meer

Q&A-Flash – Januari 2016

De BTW-administratie heeft vorige maand de lang verwachte circulaire gepubliceerd over de toepassing van het BTW-wetboek op overheidslichamen (Circulaire AAFisc Nr. 42/2015 nr. E.T.125.567). Vanaf 01/01/2016 worden de opeisbaarheidsregels inzake BTW grondig gewijzigd.In deze Q&A-flash gaan wij dieper in op deze topic.  Q&A-Flash Nieuwe facturatieregels BTW
Lees meer

Q&A-Flash – September 2015

Bij de interpretatie van het BBC-resultaat van boekjaar 2014 rijst mogelijks de vraag naar de bestemming van eventuele overschotten uit de OCMW-rekening 2014. Deze overschotten blijken in het bijzonder uit een positieve autofinancieringsmarge (AFM) van het boekjaar. Hoe kunnen deze middelen worden besteed? Kunnen deze middelen terugvloeien naar de gemeente? Hoe moet dit verwerkt worden?…
Lees meer