Nieuws

Q&A-Flash – Februari 2017

De Q&A-flash in bijlage belicht enkele aspecten van de afsluiting in BBC. Het betreft enkele bijzondere topics over boekjaar 2016 en tevens enkele tips ingevolge de opmerkingen van de toezichthoudende overheid bij de controle van eerdere BBC-jaarrekeningen. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het…
Lees meer

Q&A-Flash – Januari 2017

Het transactiemoment stemt niet steeds overeen met de factuurdatum. Zeker bij de overgang naar een nieuw boekjaar kan dit voor onduidelijkheid zorgen. Q&A-Flash In welk financieel boekjaar aanrekenen   Facturen
Lees meer

Q&A-Flash – November 2016

Een interne oefening rond ‘organisatiebeheersing’ is een gedegen voorbereiding op de externe audit ‘Audit Vlaanderen’. Het analyseren en in vraag stellen van de werking van de eigen organisatie via een zelfevaluatie heeft naast de voorbereiding op de externe audit nog meer voordelen. In deze Q&A-Flash geven wij 3 redenen om nu te werken aan de uitbouw…
Lees meer

Q&A-Flash – September 2016

De beslissing BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016 heeft als gevolg dat de financiering van vele autonome gemeentebedrijven (AGB) grondig moet worden herzien. In het vooruitzicht van de opmaak van de budgetwijziging 2016 gaan we in deze Q&A-Flash in op de praktische verwerking van de omzetting van de financiering met een investeringstoelage of kapitaal naar een…
Lees meer