Nieuws

Q&A-Flash – April 2016

De recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016) heeft als gevolg dat de financiering van vele autonome gemeentebedrijven (AGB) grondig moet worden herzien. In deze Q&A-flash lichten we toe welke specifieke implicaties het nieuwe standpunt heeft op de financiering en budgettering van het AGB. Q&A-Flash Winst in het AGB
Lees meer

Q&A-Flash – Maart 2016

De lokale besturen en autonome gemeentebedrijven moeten rond deze periode voldoen aan enkele belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten. Bijgaande Q&A-Flash als geheugensteuntje …  Q&A-Flash Fiscale formaliteiten  
Lees meer

Q&A-Flash – februari 2016

Deze Q&A-flash belicht enkele aspecten van de afsluiting. Het betreft enkele bijzondere topics over boekjaar 2015 en tevens enkele tips ingevolge de opmerkingen van de toezichthoudende overheid bij de controle van eerdere BBC-jaarrekeningen. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het controledossier kan u helpen…
Lees meer

Q&A-Flash – Januari 2016

De BTW-administratie heeft vorige maand de lang verwachte circulaire gepubliceerd over de toepassing van het BTW-wetboek op overheidslichamen (Circulaire AAFisc Nr. 42/2015 nr. E.T.125.567). Vanaf 01/01/2016 worden de opeisbaarheidsregels inzake BTW grondig gewijzigd.In deze Q&A-flash gaan wij dieper in op deze topic.  Q&A-Flash Nieuwe facturatieregels BTW
Lees meer