Nieuws

Q&A-Flash – maart 2019

De lokale besturen en hun satellieten moeten rond deze periode voldoen aan enkele belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten. Bijgaande Q&A-Flash als geheugensteuntje …  Q&A-Flash Fiscale formaliteiten
Lees meer

Q&A-Flash – februari 2019

De Q&A-flash in bijlage belicht enkele bijzondere topics over boekjaar 2018 en tevens enkele tips ingevolge de opmerkingen van de toezichthoudende overheid bij de controle van eerdere BBC-jaarrekeningen. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het controledossier kan u helpen met de opbouw van een dossier ter verantwoording van de controle- en afsluitverrichtingen.…
Lees meer

Q&A-Flash – december 2018

Sinds 2017 is het systeem van BTW-kwartaalvoorschotten afgeschaft. Tegelijk werd het 'decembervoorschot' ingevoerd, net zoals bij de maandaangevers. In deze Q&A-flash lichten we toe hoe u dit voorschot kan berekenen en hoe u dit moet verwerken in de BTW-aangifte.   Q&A-Flash BTW decembervoorschot 2018
Lees meer

Q&A-Flash – oktober 2018

Vanaf 01/01/2019 wordt het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van kracht en is in een autonoom gemeentebedrijf (AGB) decretaal de controle door een commissaris-revisor niet meer verplicht. Wat zijn de gevolgen en is dat het geval in elk publiekrechtelijk of privaatrechtelijk agentschap … ? Deze Q&A-flash schept duidelijkheid.  Q&A-Flash Externe controle in EVA
Lees meer