Nieuws

Q&A-Flash – Februari : Controle en afsluiting boekjaar 2020

Voor de meeste besturen is 2020 het eerste boekjaar in de nieuwe BBC-omgeving ‘BBC2020’ en ook het jaar van de overdracht van het OV-net aan Fluvius.

In deze Q&A-Flash lichten we enkele bijzondere topics toe bij de afsluiting van boekjaar 2020. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het controledossier kan u helpen met de opbouw van een dossier ter verantwoording van de controle- en afsluitverrichtingen.

pdf Q&A-Flash Controle en afsluiting boekjaar 2020
pdf
 Controlekaart BBC 2020
pdf Controledossier BBC 2020

Q&A-Flash – Januari : In welk financieel boekjaar aanrekenen?

De BBC-boekhouding wordt gevoerd op transactiebasis. Het tijdstip waarop de transactie plaatsvindt, bepaalt aan welk financieel boekjaar de uitgaven en ontvangsten worden toegerekend. Het transactiemoment stemt echter niet steeds overeen met de factuurdatum. Zeker bij de overgang naar een nieuw boekjaar kan dit voor onduidelijkheid zorgen.
In deze Q&A-flash gaan wij dieper in op deze topic. Als bijlage vindt u tevens een beslissingsschema met de verwerking van elk scenario.

pdf Q&A-Flash In welk financieel boekjaar aanrekenen
pdf
Facturen - 2020-2021

Vrijstelling BTW-decembervoorschot 2020

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen van de regering zijn BTW-plichtigen die een periodieke BTW-aangifte moeten indienen, in 2020 NIET verplicht een decembervoorschot te betalen. Het decembervoorschot moet in principe uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar betaald worden. De vrijstelling is van toepassing op elke periodieke aangever ongeacht het regime (maand- of kwartaalaangever).…
Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2019 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2019 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een projectie te maken voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. U kan de 'BBC-Forecast' via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast (vs. 2.0)