Nieuws

Q&A-Flash – juli 2019

Vanaf 2020 zal de boekhouding van OCMW en gemeente in elk bestuur één geheel vormen. Het algemeen rekeningenstelsel, het gebruik van de beleidsvelden, de indeling in beleidsdomeinen en de waarderingsregels, … zullen op elkaar moeten worden afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader. Tegelijk brengt BBC2020 enkele technische wijzigingen aan in de stelsels.

Bij de invoering van BBC heeft Q&A een ‘standaard’ van algemeen rekeningenstelsel opgemaakt dat door vele gemeenten en OCMW’s als basis werd gebruikt. Wij hebben dit standaard algemeen rekeningstelsel nu aangepast aan de wijzigingen van BBC2020 zodat de afstemming tussen gemeente en OCMW op een eenvoudige manier kan gebeuren. U kan dit algemeen rekeningstelsel hieronder GRATIS DOWNLOADEN. U vindt hier ook onze bijgewerkte standaard waarderingsregels en het gewijzigde stelsel van beleidsvelden met een beknopte beschrijving van de inhoud en betekenis van de beleidsvelden. We hebben de wijzigingen in de stelsels (aanvullingenschrappingen) telkens aangeduid, zodat u duidelijk de vergelijking kan maken met uw huidige stelsel.

pdf Q&A-Flash Afstemming boekhoudstelsels bij integratie
pdf BBC2020-Waarderingsregels Q&A
Excel icoon  BBC2020-Algemeen rekeningenstelsel Q&A (vs. 27/09/2019)
Excel icoon  BBC2020-BV

BBC-Forecast 2020

De cijfers van boekjaar 2018 zijn inmiddels gekend. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2018 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij graag onze ‘BBC-Forecast 2020’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast 2020’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een eerste projectie te maken voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. U kan de verbeterde versie via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast 2020 (vs. 1.6)

 

Q&A-Flash – maart 2019

De lokale besturen en hun satellieten moeten rond deze periode voldoen aan enkele belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten. Bijgaande Q&A-Flash als geheugensteuntje …  Q&A-Flash Fiscale formaliteiten
Lees meer