Nieuws

Q&A-Flash – april 2020 : Corona-update

Hieronder vindt u de laatste updates inzake de coronamaatregelen.

Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften en voor de betaling voor de maand april.
Net zoals voor de maand maart 2020, heeft de federale regering een bijkomend automatisch uitstel verleend voor de indiening van de BTW-aangiften en de betaling van BTW voor de maand april.
De periodieke BTW-aangifte en intracommunautaire opgave over de maand april 2020 moeten pas tegen 5 juni 2020 ingediend worden. De betalingstermijn voor de periodieke BTW-aangifte over de maand april 2020 is verlengd tot 20 juli 2020.

Betreffende de teruggave van het BTW-krediet:
Indien u recht heeft op een teruggave voor een tegoed uit de aangifte van de maand maart 2020 en u wenst dat deze uitgevoerd wordt binnen de normale termijn, moet u uw aangifte uiterlijk op 3 mei 2020 indienen.
In geval van een kwartaalaangifte, dient u uw aangifte voor het eerste kwartaal 2020 uiterlijk op 7 mei 2020 in te dienen, zodat de teruggave binnen de normale termijn uitgevoerd kan worden.

Uitstel voor de betaling van bedrijfsvoorheffing
De termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maand april is verlengd tot 15 juli 2020.

Q&A-Flash – maart 2020 : CORONA

Ingevolge de coronacrisis hebben de regeringen diverse steunmaatregelen opgezet, zo ook inzake de BTW-formaliteiten.

Automatisch uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften, IC-listings en BTW-klantenlistings
Maandaangevers krijgen tijd voor het indienen van de BTW-maandaangifte en de IC-listing van februari 2020 tot 6 april 2020, en voor de aangifte en IC-listing van maart 2020 tot 7 mei 2020.
Kwartaalaangevers krijgen tijd tot 7 mei 2020 om de BTW-aangifte en IC-listing met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 in te dienen.
Voor de jaarlijkse BTW-klantenlisting wordt de termijn voor alle aangevers verlengd tot 30 april 2020. Als de belastingsplichtige zijn activiteit heeft stopgezet is dat ten laatste op het einde van de 4e maand na het stopzetten van zijn aan de BTW onderworpen activiteit.

Automatisch betalingsuitstel van de BTW
Daarnaast wordt ook een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden toegekend voor de BTW (zonder boetes of intresten). De maandaangifte over februari 2020 moet pas betaald worden vóór 20 mei 2020. De maandaangifte over maart, april 2020 en de kwartaalaangifte over het 1e kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 20 juni 2020.

Q&A-Flash – februari 2020

Voor de meeste besturen is 2019 het laatste boekjaar in de ‘oude’ BBC-omgeving. In deze Q&A-Flash lichten we enkele bijzondere topics toe en geven nuttige tips bij de afsluiting van boekjaar 2019. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering van het afsluitingsproces. Het controledossier kan u helpen met…
Lees meer