Nieuws

Q&A-Flash – 15/10/2021: Compensatiefonds

Eerder dit jaar werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af.

Voor 2022 zou een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten worden toegekend.

Eerstdaags zullen de exacte cijfers worden bekendgemaakt, zodat u deze ontvangst nog kan opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Het betreft een ‘algemene werkingssubsidie’ die in rubriek 7401/4 onder BV 0010 moet worden opgenomen.

Q&A-Flash – 07/09/2021: Opvolgingsrapportering

Vóór het einde van het derde kwartaal moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar (ter kennisgeving) voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan (art. 263 DLB). Uiteraard heeft de rapportering betrekking zowel op de gemeente als het…
Lees meer

Q&A-Flash – 26/08/2021: AGB’s en Corona (UPDATE)

Wij willen graag onze gezamenlijke nieuwsbrief met GD&A advocaten van juni 2021 nog eens onder de aandacht brengen. De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist…
Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2020 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2020 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een projectie te maken voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. U kan de 'BBC-Forecast' via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast (vs. 2.0)