Diensten

Consultancy aan lokale overheden

Onze consultants leggen zich in hoofdzaak toe op twee aspecten van consultancy aan lokale overheden. Wij kunnen u enerzijds ondersteunen in alles wat te maken heeft met financiën, fiscaliteit en accountancy:

  •     controle, afsluiting en rapportering van de boekhouding
  •     strategische planning en budgettering
  •     financiële audit en forensisch onderzoek
  •     financiële rapportering (MIS)
  •     interim-opdrachten, …

 

Wij hebben tevens een uitgebreide expertise ontwikkeld op het vlak van de administratieve organisatie en interne controle (AOIC) :

  •     risico-analyse en -management
  •     procesanalyse en -optimalisatie
  •     organisatiebeheersing en opmaken interne controlesystemen (ICS)
  •     interne audit, SWOT-analyses, …

“So many men, so many questions”

Terence

INTERNE EN EXTERNE VERZELFSTANDIGING

01
Daarnaast kunnen we u samen met onze partners begeleiden bij interne en externe verzelfstandiging (autonome gemeentebedrijven, zorgbedrijven): van oprichting (statuten, overeenkomsten, …) tot implementatie (opstart boekhoudpakket, prijssubsidie, …) en exploitatie (BTW, jaarrekening, …).
02
Als erkende IAB vennootschap garanderen wij u een professioneel en kwalitatief advies. Een accountant/belastingconsulent is perfect op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en evoluties op vlak van accounting en fiscaliteit.