Q&A-Flash – 07/12/2021: BTW-Decembervoorschot

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen moest er in 2020 GEEN DECEMBERVOORSCHOT worden betaald. De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen (Circulaire 2021/C/39). De periodieke BTW-voorschotten (per maand of kwartaal) waren ook al eerder afgeschaft. De afschaffing van het decembervoorschot betekent dat u het volledige bedrag van […]

Lees meer

Q&A-Flash – 15/10/2021: Compensatiefonds

Eerder dit jaar werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van […]

Lees meer

Q&A-Flash – 07/09/2021: Opvolgingsrapportering

Vóór het einde van het derde kwartaal moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar (ter kennisgeving) voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan (art. 263 DLB). Uiteraard heeft de rapportering betrekking zowel op de gemeente als het […]

Lees meer

Q&A-Flash – 26/08/2021: AGB’s en Corona (UPDATE)

Wij willen graag onze gezamenlijke nieuwsbrief met GD&A advocaten van juni 2021 nog eens onder de aandacht brengen. De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist […]

Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2021 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2021 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking. Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u – zonder veel voorbereiding – op een snelle en […]

Lees meer