Tools

Q&A-Flash – maart 2020

Ingevolge de coronacrisis hebben de regeringen diverse steunmaatregelen opgezet, zo ook inzake de BTW-formaliteiten.

Automatisch uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften, IC-listings en BTW-klantenlistings
Maandaangevers krijgen tijd voor het indienen van de BTW-maandaangifte en de IC-listing van februari 2020 tot 6 april 2020, en voor de aangifte en IC-listing van maart 2020 tot 7 mei 2020.
Kwartaalaangevers krijgen tijd tot 7 mei 2020 om de BTW-aangifte en IC-listing met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 in te dienen.
Voor de jaarlijkse BTW-klantenlisting wordt de termijn voor alle aangevers verlengd tot 30 april 2020. Als de belastingsplichtige zijn activiteit heeft stopgezet is dat ten laatste op het einde van de 4e maand na het stopzetten van zijn aan de BTW onderworpen activiteit.

Automatisch betalingsuitstel van de BTW
Daarnaast wordt ook een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden toegekend voor de BTW (zonder boetes of intresten). De maandaangifte over februari 2020 moet pas betaald worden vóór 20 mei 2020. De maandaangifte over maart, april 2020 en de kwartaalaangifte over het 1e kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 20 juni 2020.

Q&A-Flash – oktober 2019

De meerjarenplanning en de strategische beleidsplanning krijgen stilaan vorm en inhoud. In het vorige meerjarenplan (2014-2019) moest de werking van diverse sectoren strikt worden beschreven en verantwoord met gekoppelde kredieten om aan te tonen dat het lokaal bestuur inzette op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat zijn beleidsdoelstellingen die de Vlaamse Regering formuleert en waarbij ze, al…
Lees meer

Q&A-Flash – juli 2019

Vanaf 2020 zal de boekhouding van OCMW en gemeente in elk bestuur één geheel vormen. Het algemeen rekeningenstelsel, het gebruik van de beleidsvelden, de indeling in beleidsdomeinen en de waarderingsregels, … zullen op elkaar moeten worden afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader. Tegelijk brengt BBC2020 enkele technische wijzigingen aan in de stelsels.

Bij de invoering van BBC heeft Q&A een ‘standaard’ van algemeen rekeningenstelsel opgemaakt dat door vele gemeenten en OCMW’s als basis werd gebruikt. Wij hebben dit standaard algemeen rekeningstelsel nu aangepast aan de wijzigingen van BBC2020 zodat de afstemming tussen gemeente en OCMW op een eenvoudige manier kan gebeuren. U kan dit algemeen rekeningstelsel hieronder GRATIS DOWNLOADEN. U vindt hier ook onze bijgewerkte standaard waarderingsregels en het gewijzigde stelsel van beleidsvelden met een beknopte beschrijving van de inhoud en betekenis van de beleidsvelden. We hebben de wijzigingen in de stelsels (aanvullingenschrappingen) telkens aangeduid, zodat u duidelijk de vergelijking kan maken met uw huidige stelsel.

pdf Q&A-Flash Afstemming boekhoudstelsels bij integratie
pdf BBC2020-Waarderingsregels Q&A
Excel icoon  BBC2020-Algemeen rekeningenstelsel Q&A (vs. 26/11/2019)
Excel icoon  BBC2020-BV