Tools

Q&A-Flash – 16/02/2022: In welk boekjaar aanrekenen?

De BBC-boekhouding wordt gevoerd op transactiebasis. Het tijdstip waarop de transactie plaatsvindt, bepaalt aan welk financieel boekjaar de uitgaven en ontvangsten worden toegerekend. Het transactiemoment stemt echter niet steeds overeen met de factuurdatum. Zeker bij de overgang naar een nieuw boekjaar kan dit voor onduidelijkheid zorgen.
In deze Q&A-flash gaan wij dieper in op deze topic. Als bijlage vindt u tevens een beslissingsschema met de verwerking van elk scenario.

pdf Q&A-Flash In welk financieel boekjaar aanrekenen
pdf
Facturen - 2021-2022

Q&A-Flash – 07/12/2021: BTW-Decembervoorschot

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen moest er in 2020 GEEN DECEMBERVOORSCHOT worden betaald.
De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen (Circulaire 2021/C/39).
De periodieke BTW-voorschotten (per maand of kwartaal) waren ook al eerder afgeschaft.
De afschaffing van het decembervoorschot betekent dat u het volledige bedrag van de verschuldigde BTW dan uiterlijk tegen 20 januari 2022 (met het indienen van de laatste aangifte over 2021) zal moeten betalen.