BBC-FORECAST

De jaarrekening over boekjaar 2021 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2021 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking. Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u – zonder veel voorbereiding – op een snelle en […]

Lees meer

Q&A-Flash – 07/12/2021: BTW-Decembervoorschot

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen moest er in 2020 GEEN DECEMBERVOORSCHOT worden betaald. De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen (Circulaire 2021/C/39). De periodieke BTW-voorschotten (per maand of kwartaal) waren ook al eerder afgeschaft. De afschaffing van het decembervoorschot betekent dat u het volledige bedrag van […]

Lees meer

Q&A-Flash – 15/10/2021: Compensatiefonds

Eerder dit jaar werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van […]

Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2021 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2021 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking. Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u – zonder veel voorbereiding – op een snelle en […]

Lees meer