Q&A flashes

Q&A-Flash – 07/12/2021: BTW-Decembervoorschot

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen moest er in 2020 GEEN DECEMBERVOORSCHOT worden betaald.
De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen (Circulaire 2021/C/39).
De periodieke BTW-voorschotten (per maand of kwartaal) waren ook al eerder afgeschaft.
De afschaffing van het decembervoorschot betekent dat u het volledige bedrag van de verschuldigde BTW dan uiterlijk tegen 20 januari 2022 (met het indienen van de laatste aangifte over 2021) zal moeten betalen.

Q&A-Flash – 15/10/2021: Compensatiefonds

Eerder dit jaar werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van…
Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2020 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2020 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een projectie te maken voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. U kan de 'BBC-Forecast' via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast (vs. 2.0)

Q&A-Flash – 29/06/2020: AGB’s en Corona

In hun nieuwsbrief van 19 mei 2020 heeft GD&A Advocaten de impact van Corona op autonome gemeentebedrijven (AGB’s) al belicht. De AGB’s die vrijetijdsinfrastructuur exploiteren (sport en cultuur), moesten verplicht de deuren sluiten. Zwembaden, cultuur- en sportzalen bleven leeg. Zelfs erger, abonnementen en reeds verkochte tickets (en de daarop aangerekende prijssubsidie) werden vaak terugbetaald. Door het wegvallen van een belangrijk aandeel van de omzet wordt het bijzonder moeilijk om het beoogde winstoogmerk van een AGB in de praktijk te realiseren … In bijgaande Q&A-Flash gaan wij hier nog verder op in.
pdf Q&A-Flash AGB's en Corona