BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2021 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2021 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking. Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u – zonder veel voorbereiding – op een snelle en […]

Lees meer

Q&A-Flash – 03/02/2021: Controle en afsluiting boekjaar 2020

Voor de meeste besturen is 2020 het eerste boekjaar in de nieuwe BBC-omgeving ‘BBC2020’ en ook het jaar van de overdracht van het OV-net aan Fluvius. In deze Q&A-Flash lichten we enkele bijzondere topics toe bij de afsluiting van boekjaar 2020. De bijgaande controlekaart kan voor u een check-list zijn bij de planning en uitvoering […]

Lees meer

Q&A-Flash – 10/12/2020: Vrijstelling BTW-decembervoorschot 2020

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen van de regering zijn BTW-plichtigen die een periodieke BTW-aangifte moeten indienen, in 2020 NIET verplicht een decembervoorschot te betalen. Het decembervoorschot moet in principe uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar betaald worden. De vrijstelling is van toepassing op elke periodieke aangever ongeacht het regime (maand- of kwartaalaangever). […]

Lees meer