Q&A-Flash – 07/12/2021: BTW-Decembervoorschot

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen moest er in 2020 GEEN DECEMBERVOORSCHOT worden betaald. De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen (Circulaire 2021/C/39). De periodieke BTW-voorschotten (per maand of kwartaal) waren ook al eerder afgeschaft. De afschaffing van het decembervoorschot betekent dat u het volledige bedrag van […]

Lees meer