Q&A-Flash – 26/08/2021: AGB’s en Corona (UPDATE)

Wij willen graag onze gezamenlijke nieuwsbrief met GD&A advocaten van juni 2021 nog eens onder de aandacht brengen. De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist […]

Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2021 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2021 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking. Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u – zonder veel voorbereiding – op een snelle en […]

Lees meer