Monthly Archives: August 2021

Q&A-Flash – 26/08/2021: AGB’s en Corona (UPDATE)

Wij willen graag onze gezamenlijke nieuwsbrief met GD&A advocaten van juni 2021 nog eens onder de aandacht brengen. De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist…
Lees meer

BBC-Forecast

De jaarrekening over boekjaar 2020 is intussen opgemaakt. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2020 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij u graag opnieuw onze ‘BBC-Forecast’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een projectie te maken voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. U kan de 'BBC-Forecast' via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast (vs. 2.0)