Q&A-Flash – 10/12/2020: Vrijstelling BTW-decembervoorschot 2020

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen van de regering zijn BTW-plichtigen die een periodieke BTW-aangifte moeten indienen, in 2020 NIET verplicht een decembervoorschot te betalen. Het decembervoorschot moet in principe uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar betaald worden. De vrijstelling is van toepassing op elke periodieke aangever ongeacht het regime (maand- of kwartaalaangever). […]

Lees meer