Monthly Archives: juni 2019

BBC-Forecast 2020

De cijfers van boekjaar 2018 zijn inmiddels gekend. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2018 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij graag onze ‘BBC-Forecast 2020’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast 2020’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een eerste projectie te maken voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. U kan de verbeterde versie via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast 2020 (vs. 1.6)