Yearly Archives: 2019

Q&A-Flash – December 2019

Sinds 2017 is het systeem van BTW-kwartaalvoorschotten afgeschaft. Tegelijk werd het 'decembervoorschot' ingevoerd, net zoals bij de maandaangevers. In deze Q&A-flash lichten we toe hoe u dit voorschot kan berekenen en hoe u dit moet verwerken in de BTW-aangifte.   Q&A-Flash BTW decembervoorschot 2019
Lees meer

Q&A-Flash – Oktober 2019

De meerjarenplanning en de strategische beleidsplanning krijgen stilaan vorm en inhoud. In het vorige meerjarenplan (2014-2019) moest de werking van diverse sectoren strikt worden beschreven en verantwoord met gekoppelde kredieten om aan te tonen dat het lokaal bestuur inzette op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat zijn beleidsdoelstellingen die de Vlaamse Regering formuleert en waarbij ze, al…
Lees meer

Q&A-Flash – Juli 2019

Vanaf 2020 zal de boekhouding van OCMW en gemeente in elk bestuur één geheel vormen. Het algemeen rekeningenstelsel, het gebruik van de beleidsvelden, de indeling in beleidsdomeinen en de waarderingsregels, … zullen op elkaar moeten worden afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader. Tegelijk brengt BBC2020 enkele technische wijzigingen aan in de stelsels.

Bij de invoering van BBC heeft Q&A een ‘standaard’ van algemeen rekeningenstelsel opgemaakt dat door vele gemeenten en OCMW’s als basis werd gebruikt. Wij hebben dit standaard algemeen rekeningstelsel nu aangepast aan de wijzigingen van BBC2020 zodat de afstemming tussen gemeente en OCMW op een eenvoudige manier kan gebeuren. U kan dit algemeen rekeningstelsel hieronder GRATIS DOWNLOADEN. U vindt hier ook onze bijgewerkte standaard waarderingsregels en het gewijzigde stelsel van beleidsvelden met een beknopte beschrijving van de inhoud en betekenis van de beleidsvelden. We hebben de wijzigingen in de stelsels (aanvullingenschrappingen) telkens aangeduid, zodat u duidelijk de vergelijking kan maken met uw huidige stelsel.

pdf Q&A-Flash Afstemming boekhoudstelsels bij integratie
pdf BBC2020-Waarderingsregels Q&A
Excel icoon  BBC2020-Algemeen rekeningenstelsel Q&A (vs. 23/01/2021)
Excel icoon  BBC2020-BV