Q&A-Flash – Oktober 2018

Vanaf 01/01/2019 wordt het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van kracht en is in een autonoom gemeentebedrijf (AGB) decretaal de controle door een commissaris-revisor niet meer verplicht. Wat zijn de gevolgen en is dat het geval in elk publiekrechtelijk of privaatrechtelijk agentschap … ? Deze Q&A-flash schept duidelijkheid.  Q&A-Flash Externe controle in EVA

Lees meer