Q&A-Flash – September 2015

Bij de interpretatie van het BBC-resultaat van boekjaar 2014 rijst mogelijks de vraag naar de bestemming van eventuele overschotten uit de OCMW-rekening 2014. Deze overschotten blijken in het bijzonder uit een positieve autofinancieringsmarge (AFM) van het boekjaar. Hoe kunnen deze middelen worden besteed? Kunnen deze middelen terugvloeien naar de gemeente? Hoe moet dit verwerkt worden? […]

Lees meer